• Thứ 5 Ngày 02/02/2023
  • Chào mừng bạn đến với web Công ty cổ phần viễn thông DT6789 !
đổi thẻ cào 88
Công ty cổ phần viễn thông DT6789

03/11/2019 19516

Website Doithe6789.Com là trang web dịch vụ thanh toán trung gian, Giúp khách hàng có thể quy đổi thẻ cào thành tiền và nhiều dịch vụ thanh toán online khác, thuộc Công ty Cổ phần viễn thông DVT (DVT Telecom Joint Stock Company), thành viên của Tập đoàn okmoney (MNsingapo).

Chính sách bảo mật thông tin

27/09/2018 3115

Khi đồng ý đăng ký thông tin người dùng hoặc  sử dụng bất ký một dịch vụ nào trên  Doithecao88.com là bạn mặc định đã thực hiện một giao kết với Doithecao88.com với  các điều khoản dưới đây . Doithecao88.com được toàn quyền và nghĩa vụ thực hiện các điều khoản trong giao kết này